Premiering

Alle som gjennomfører turer til 7 av 10 turmål mottar årets Ti på Topp-krus for Romerike. (5 av 10 turer for dem som er 12 eller yngre/70 år eller mer). I tillegg til premie for gjennomført kampanje vil det det premieres i henhold til kriteriene under.

Årets superturgåer

- trekkes blant alle som har gjennomført minst 2 turer til alle de 10 turmålene. 

Årets turgåer

- trekkes ut blant alle som er kvalisfisert for Ti på Topp-krus. 

Årets turbedrift og arbeidsplasslag

- Årets turbedrift trekkes ut blant blant bedriftene med flest deltakere i fohold antall annsatte. 
  Vi gjør oppmerksom på at det er kun deltakere som har fullført turer til minst 3 uliek turmål.


- Årets arbeidsplasslag trekkes ut blant de lag hvor alle deltakerne har fullført turer til minst 3 ulike
  turmål, samt arbeidsplasslag som har utmerket seg på en spesielt positivt måte. 

Årets turfamilielag og turvennelag

- Årets familielag trekkes ut blant de lag hvor alle deltakerne har fullført turer til minst 3 ulike
  turmål, samt familielag som har utmerket seg på en spesielt positivt måte.

 - Årets turvennelag trekkes ut blant de lag hvor alle deltakerne har fullført turer til minst 3 ulike
  turmål, samt vennelag som har utmerket seg på en spesielt positivt måte.

Årets turbilde

- Ti på Topp-komiteen velger ut årets turbilde blant alle innsendte. Det må være et breddebilde med god teknisk 
  kvalitet.

 

Tilbake til hovedside