01.04.2020 - 15.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Romerike 2020

Bli med!

21102

Registrerte turer

1906

Registrerte deltakere

11

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bokkedalen (Eidsvoll) 1782
2 Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 1065
3 Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 703
4 Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 1146
5 Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 2885

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bokkedalen (Eidsvoll) 1782
Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 1065
Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 703
Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 1146
Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 2885
Bonustur: Vardehøgda (Nes) 1058
Brenntoppen (Hurdal) 828
Bårhaugkampen (Nannestad) 1453
Fjellsjøkampen (Hurdal) 717
Furusand (Lillestrøm) 2409
Hasleråsen (Eidsvoll) 2144
Minjarudkollen (Lillestrøm) 1209
Ruserud (Lillestrøm) 1266
Tjuvstuåsen (Rælingen) 1587
Varingskollen (Nittedal) 850
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp