01.04.2020 - 15.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Romerike 2020

Bli med!

13164

Registrerte turer

1837

Registrerte deltakere

7

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bokkedalen (Eidsvoll) 1166
2 Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 79
3 Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 481
4 Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 791
5 Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 1558

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bokkedalen (Eidsvoll) 1166
Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 79
Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 481
Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 791
Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 1558
Bonustur: Vardehøgda (Nes) 777
Brenntoppen (Hurdal) 421
Bårhaugkampen (Nannestad) 902
Fjellsjøkampen (Hurdal) 244
Furusand (Lillestrøm) 1795
Hasleråsen (Eidsvoll) 1344
Minjarudkollen (Lillestrøm) 959
Ruserud (Lillestrøm) 995
Tjuvstuåsen (Rælingen) 1112
Varingskollen (Nittedal) 542
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp