01.04.2020 - 15.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Romerike 2020

Bli med!

17986

Registrerte turer

1895

Registrerte deltakere

9

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Bokkedalen (Eidsvoll) 1512
2 Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 702
3 Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 613
4 Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 1004
5 Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 2427

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Bokkedalen (Eidsvoll) 1512
Bonustur: Bjønnåsen (Rælingen) 702
Bonustur: Bjørnholthøgda (Nittedal) 613
Bonustur: Dragsjøen rundt (Nes) 1004
Bonustur: Industrihistorisk sti (Eidsvoll) 2427
Bonustur: Vardehøgda (Nes) 952
Brenntoppen (Hurdal) 661
Bårhaugkampen (Nannestad) 1262
Fjellsjøkampen (Hurdal) 550
Furusand (Lillestrøm) 2108
Hasleråsen (Eidsvoll) 1850
Minjarudkollen (Lillestrøm) 1120
Ruserud (Lillestrøm) 1160
Tjuvstuåsen (Rælingen) 1373
Varingskollen (Nittedal) 694
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp